Na najvećem Evropskom kongresu neuronauka nedavno održanom u Beču (FENS FORUM 2024, 24-29. Juni) učestvovalo je 30 istraživača iz Srbije koji su uspešno predstavili našu neuronauku.

Na sastanku Saveta FENS-a održanom u okviru FENS FORUM-a u Beču izabrano je novo rukovodstvo FENS-a za period 2024-2026. Među novoizabranim članovima CHET-a (Committee for Higher Education and Training) je I predstavnik našeg Društva, prof Ivanka Marković, Sekretar DNS-a. Spisak novoizabranih članova možete videti na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *