ISTORIJAT

Jugoslovensko društvo za neuronauke osnovano je oktobra 1991. g. sa ciljem uspostavljanja i razvijanja saradnje između istraživača u oblasti neuronauka u Srbiji i Jugoslaviji i uspostavljanja saradnje sa sličnim društvima i grupacijama koje postoje u Evropi i svetu. Tokom devedesetih godina prošlog veka Društvo je okupljalo veliki broj članova i bilo je organizator 3 naučna kongresa sa međunarodnim učešćem, kao i redovnih naučnih i stručnih predavanja. Krajem devedesetih godina Društvo je zamrzlo svoje delovanje.

Društvo za neuronauke je 2005. g. obnovilo rad pod imenom Društvo za neuronauke Srbije i Crne Gore. Na sastanku IBRO Governing Council, jula 2006. g u Beču, Društvo je obnovilo svoje članstvo u porodici međunarodnih neuronaučnih društava International Brain Research Organization.

Danas Društvo okuplja oko 150 članova koji rade u svim oblastima neuronauka u okviru naučnih projekata na teritoriji Srbije, a Društvom predsedava prof. Ljubiša Rakić, akademik. Povodom 50. godišnjice rada i osnivanja Beogradske neurobiološke škole, Društvo je 29-30 maja 2006. g. bilo organizator simpozijuma Neurobiology Today, na kojem je učešće uzelo oko 200 domaćih i stranih učesnika. Od 11. – 14. septembra 2008. godine u Kragujevcu je održan IV Kongres društva za neuronauke Srbije sa međunarodnim učešćem. Ciljevi rada Društva su koordiniranje rada svih članova i organizovanje predavanja i seminara iz oblasti neuronauka, kao i redovnih dvogodišnjih naučnih skupova. Društvo je obnovilo članstvo u u najvećim evropskim udruženjima u oblasti neuronauka:

FENS – Federation of European Neuroscience Societes

IBRO – International Brain Research Organization