ČLANSTVO

Učlanjenjem u Društvo za neuronauke Srbije automatski postajete član i Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Sve pogodnosti koje ostvarujete kao član DNS-a i FENS-a možete možete možete pronaći na sajtu 

Serbian Neuroscience Society

Visina godišnje članarine iznosi:

Za članove koji žive na teritoriji Srbije

  • studenti doktorskih studija 1200 RSD
  • doktori nauka 2400 RSD

Studenti osnovnih i master studija su oslobođeni plaćanja članarine.

Za članove koji žive van teritorije Srbije

  • studenti 15 EUR
  • doktori nauka 20 EUR

Za firme, tj. korporacije

  • po osobi 30 EUR

Uplatnica treba da sadrži: ime i prezime uplatioca, svrha je članarina DNS ,uplaćuje se Društvu za neuronauke Srbije na račun: 160-335212-39 i šifra plaćanja je 189.

Postoji i mogućnost plaćanja kolektivne članarine slanjem podataka (ime i prezime svakog člana, PIB i naziv odeljenja i institucije) na e-mail dns@ibiss.bg.ac.rs

Nakon uplaćene članarine neophodno je da se registrujete na sajtu FENS-a i popunite Vaše podatke http://www.fens.org/Societies/FENS-Members/

Nakon odobravanja Vašeg zahteva, dobićete mail o Vašem FENS ID broju.

Za detaljna uputstva uplate članarine van teritorije Srbije, kontaktirajte nas na dns@ibiss.bg.ac.rs

Primer popunjene uplatnice: