Poštovani članovi DNS,

Ljubaznošću prof. Jukića prosleđujemo vam poziv za učešće na 3. Simpozijumu iz biomedicine: bazične i kliničke neuronauke na Farmaceutskom fakultetu, 29. Juna.

Simpozijum će trajati od 9:00 do 17:00, a biće prezentovani vrhunski rezultati domaćih istraživača i naša tri gosta sa prestižnog Karolinska Instituta iz Stokholma, Švedska. Naslovi svih predavanja su dostupni u poster-najavi simpozijuma.

Registracija je brza i besplatna putem ankete (instrukcije su na posteru), a nama je jako značajna da bismo mogli da planiramo količinu osveženja na pauzama i količinu hrane koja će biti poslužena za ručak

Naročito želimo da podržimo istraživače da uzmu aktivno učešće u simpozijumu tako što će prezentovati poster, a cenu štampanja postera snosiće organizator. Fokus je na bazičnim i kliničkim neuronaukama, ali svi radovi koji su iz oblasti biomedicine su više nego dobrodošli. Ovo je idealna prilika da se studenti doktorskih studija i studenti završnih godina dodiplomskih studija oprobaju u prezentovanju postera.

Liflet

Srdačno,

Info grupa DNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *