Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku je poziv za učešće u studiji koji šalje naša koleginica Nataša Grujičić sa IMGGI.

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju koja se sprovodi u IMGGI, pod nazivom Analiza sastava oralne mikrobiote u populaciji Srbije, koje ima za cilj proučavanje sastava oralne mikrobiote u populaciji Srbije. Na sastav mikrobiote individua utiče veliki broj faktora uključujući geografsku lokaciju, ishranu, način života i stepen urbanizacije. Stoga poznavanje specifičnog sastava mikrobiote može biti korisno sredstvo u utvrđivanju biogeografskog porekla individua. Glavni cilj ove studije je ispitivanje sastava mikrobiote u populaciji Srbije s obzirom da do sada nisu rađene studije ove vrste.

Studija se realizuje u saradnji sa Laboratorijom prof. Tomasz-a Grzybowsk-og, Odsek za forenzičku medicinu, Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poljska sa kojom Laboratorija za humanu molekularnu genetiku IMGGI ima uspostavljenu dugogodišnju saradnju.

Za učešće u studiji potrebno je da ispunjavate nekoliko uslova:

Ukoliko se odlučite da učestvujete u studiji biće nam potreban uzorak vaše salive (1-2 mL) za izolaciju DNK i popunićete kratak upitnik.
Preporučljivo je da se pre davanja uzorka ne jede i ne pije bar pola sata (voda je u svakom slučaju dozvoljena).

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u studiji ili da se detaljnije informišete o njoj, molim vas da mi se obratite na tel 064 2138608 ili na mail natasakovacevic@imgge.bg.ac.rs

Pošto moramo relativno brzo da sakupimo uzorke planirano je da dođemo u vaš institut u sredu i četvrtak ukoliko je neko zainteresovan da učestvuje.

Hvala vam unapred na saradnji.

Srdačan pozdrav,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *