Poštovani članovi Društva,

U nastavku mejla možete pronaći informacije o novom modulu doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a koji mogu upisati studenti PSIHOLOGIJE, BIOLOGIJE i MEDICINE.

Više informacija možete pronaći na linku:
http://med.bg.ac.rs/?page_id=12237%2FKognitive

НАЗИВ МОДУЛА: ­ КОГНИТИВНЕ НЕУРОНАУКЕ

УСЛОВИ ЗА УПИС
Посебни: лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета – одсек психологија, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ; ИЛИ лица са завршеним академским студијама биологије која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ
Општи: лица која су на свим претходним нивоима студија оставарила средњу оцену 8,00 или вишу; знање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе; одговарајуће компјутерске вештине; пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

САСТАВ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
Проф. др Елка Стефанова Проф. др Александар Маликовић Проф. др Оливера Станојловић Проф. др Наташа Драгашевић Мишковић

СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА
Методологија научно-истраживачког рада
Биостатистика (базични курс)
Истраживачка етика
Информатика
Когнитивна неуропсихологија
Когнитивна неурофизиологија
Неуроанатомија когниције

СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Бихејвиорална физиологија
ЕЕГ у когнитивним неуронаукама
Когниција и спавање
Увод у наредну анализу МР снимака централног нервног систрма Неурофармакологија когнитивних поремећаја Префронтални кортекс Видни систем


Srdačno,

Info grupa DNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *