Poštovane kolege,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozovem na Regionalni kongres pod pokroviteljstvom Federacije evropskih društava za neuronauke (FENS Regional Meeting 2019) koji će se održati u Beogradu od 10. do 13. jula 2019. godine. Organizacija FENS Regional Meeting 2019 – FRM2019 poverena je Društvima za neuronauke Srbije, Rumunije i Turske.

Program Kongresa će obuhvatiti širok spektar savremenih tema iz oblasti neuronauka. Učesnici će imati priliku da predstave svoja istraživanja u inspirativnom okruženju, kao i da čuju i lično upoznaju istaknute neuronaučnike, uključujući i dobitnike eminentnih nagrada za istraživanja nervnog sistema.

U prilogu ove poruke nalazi se tekst Prvog obaveštenja. Koristim ovu priliku da vas zamolim da informaciju o predstojećem Kongresu distribuirate među vašim kolegama u zemlji i inostranstvu.

Srdačan pozdrav,

Dr Selma Kanazir

Podpredsednik Društva za neuronauke Srbije

FRM2019 First Announcement.pdf